provincie Limburg.be

Publicaties

dans in Limburg besteedt structurele aandacht aan discours en heeft in dat kader enkele danspublicaties uit gegeven. De publicaties van dans in Limburg hadden steeds aandacht voor toonaangevende choreografen, trends of waren gelinkt aan de projectontwikkeling.

Alle publicaties van dans in Limburg zijn beschikbaar in o.m. de bibliotheek van het Vlaams Theater Instituut en de Provinciale Bibliotheek Limburg.

Hieronder staat de korte uitleg van elke publicatie en een digitale link.

De ingenieuze onvoorspelbaarheid van Jonathan Burrows (2008)

LEES HIER DE DIGITALE VERSIE

Auteur(s): Rudi Laermans en Daniela Perazzo
In De ingenieuze onvoorspelbaarheid van Jonathan Burrows pogen Pieter T’Jonck en Rudi Laermans de artistieke praktijk van Burrows te vatten.

Internationaal gerenommeerd choreograaf Jonathan Burrows is één van de meest vernieuwende choreografen van de afgelopen 20 jaar. Zijn werk valt op door een toegankelijke, uitgepuurde eenvoud, die tegelijkertijd een veelgelaagde complexiteit in zich draagt.
In De ingenieuze onvoorspelbaarheid van Jonathan Burrows pogen Pieter T’Jonck en Rudi Laermans de artistieke praktijk van Burrows te vatten. De essays gaan respectievelijk in op zijn oeuvre in het algemeen, evenals op The Trilogy for Two Gentlemen, die Burrows maakte met zijn compagnon de route componist-muzikant Matteo Fargion. Jonathan Burrows komt zelf aan het woord in een eerder zeldzaam interview dat Daniela Perazzo met hem had voor Dance Theatre Journal.
Nooit eerder gepubliceerd choreografisch notatiemateriaal zet de inhoud kracht bij en werpt een licht op de fascinerende kunst van de choreograaf.

Inhoud

De onvoorspelbaarheid van dub reggae en Jonathan Burrows
Pieter T’Jonck
Alles dans, alles gebaar (ook de stem)
Notities bij de trilogie van Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Rudi Laermans
Nu wandelt het zittende duo
of
Het stuk dat er in alle stilte onder verborgen ligt
Daniela Perazzo in gesprek met Jonathan Burrows

Pagina's: 108
Formaat: 138 x 175 x 7 mm
Foto's: Liesbeth Bernaerts, Richard Dean, Alastair Muir, Chris Nash, Herman Sorgeloos
Vormgeving: Dion Boodts
D/2008/5857/81

De ingenieuze onvoorspelbaarheid van Jonathan Burrows verscheen in het Nederlands en het Engels in een oplage van 300 exemplaren. De publicatie is o.m. te koop bij cc Maasmechelen en dans in Limburg.

Blessed, Meg Stuarts meedogenloos mededogen (2007)

LEES HIER DE DIGITALE VERSIE

Auteur(s): Hugo Haeghens
In Blessed, Meg Stuarts meedogenloos mededogen geeft Hugo Haeghens zijn lezing van de performance en ontrafelt hij de beklemmende, verontrustende maar universele thematiek van Blessed.

Meg Stuart is één van de meest toonaangevende choreografen van de voorbij 15 jaar. Sinds Stuart in 1994 op het Leuvense Klapstukfestival een verpletterende indruk maakte, legt ze een eigenzinnig choreografisch parcours af met een grote zeggingskracht. De voorstelling Blessed kan de kijker opnieuw niet onberoerd laten.
In Blessed, Meg Stuarts meedogenloos mededogen geeft Hugo Haeghens zijn lezing van de performance en ontrafelt hij de beklemmende, verontrustende maar universele thematiek van Blessed.

Blessed, Meg Stuarts meedogenloos mededogen werd uitgegeven naar aanleiding van de presentatie van de voorstelling Blessed van Meg Stuart / Damaged Goods & Eira op 16 april 2007 in cc Maasmechelen.
De tekst van Hugo Haeghens wordt uitgegeven door cc Maasmechelen in samenwerking met dans in Limburg.

Pagina's: 40
Formaat: 138 x 175 x 4 mm
Foto's: Chris Van der Burght
Vormgeving: Dion Boodts
D/2007/5857/17

Blessed, Meg Stuarts meedogenloos mededogen verscheen in het Nederlands en het Engels in een oplage van 300 exemplaren.
De publicatie is o.m. te koop bij cc Maasmechelen en dans in Limburg.

Het Geheugen van de Blik (2000)

Auteur(s): Pieter T’Jonck, Hugo Haeghens, Gerald Sigmund, Jeroen Peeters
Het Geheugen van de Blik werd uitgegeven naar aanleiding van het dansfestival Verwantschappen dat in 2000 plaatsvond in het cc Maasmechelen.

inhoud

 • Het Verklonterde Beeld. Over het werk van Vincent Dunoyer, door Pieter T’Jonck.
 • Tussen Blik en Herinnering. Vanity en Etude # 31, door Hugo Haeghens
 • Mind the Gap. Verschil en Herhaling in de solo’s van Tom Plischke, door Gerald Sigmund.
 • Te Veel Grond voor Figuren van Tijdelijkheid? Perceptie in het werk van Alexander Baervoets, door Jeroen Peeters

Pagina's: 128
Formaat: 138 x 175 x 11 mm
Foto's: Mirjam Devriendt
Graphic design: Isabel Devriendt

Het Geheugen van de Blik verscheen in het Nederlands en het Engels in een oplage van 300 exemplaren. De publicatie is o.m. te koop bij cc Maasmechelen en dans in Limburg.

Schaduwlichamen. Over Philipp Gehmacher en Raimund Hoghe (2006)

LEES HIER DE DIGITALE VERSIE

Auteur(s): Jeroen Peeters, Martin Hargreaves en Gerald Siegmund
Schaduwlichamen. Over Philipp Gehmacher en Raimund Hoghe onderzoekt de verwantschappen tussen het werk van de choreografen Gehmacher en Hoghe. De teksten van Jeroen Peeters, Martin Hargreaves en Gerald Siegmund werden gemaakt in opdracht van Cultureel Centrum Maasmechelen in samenwerking met dans in Limburg.

Wat sluimert er in de schaduw van ons alledaagse, zichtbare, beschaafde lichaam? Wat is er door dit laatste verdrongen, toegedekt, uitgesloten? Wat betekent het kwetsbare, stoffelijke lichaam voor onze expressiemogelijkheden en de grenzen daarvan? Welke plek heeft ons lichaam in het sociale rollenspel, blootgesteld aan de blik van anderen?

In het werk van de choreografen Philipp Gehmacher en Raimund Hoghe staan de dominante culturele idealen van het zichtbare lichaam op de helling. Aan de hand van hun voorstellingen exploreren de auteurs Martin Hargreaves, Jeroen Peeters en Gerald Siegmund hoe het afwezige gedurig ons lichaam en zijn verhalen bespookt en doordringt. Zijn het niet ook de schaduwlichamen die verlangen en betekenis genereren, die toelaten onze identiteit vorm te geven?

Inhoud

Schaduwlichamen. Over Philipp Gehmacher en Raimund Hoghe
Staan, leunen, vallen, liggen
Kijken en luisteren naar de schaduw van lichamen in Philipp Gehmachers Incubator
Jeroen Peeters
Een poging tot een goed-genoegrelaas over Philipp Gehmachers good/enough
Martin Hargreaves
De spiegel en het lege podium
Raimund Hoghes opvoering van het verlangen
Gerald Siegmund

Pagina's: 120
Formaat: 138 x 175 x 11 mm
Foto's: Andrea Esswein, Rosa Frank, Officina, Manuel Vason
Vormgeving: Dion Boodts
D/2006/5857/20

Schaduwlichamen. Over Philipp Gehmacher en Raimund Hoghe verscheen in het Nederlands en het Engels in een oplage van 300 exemplaren. De publicatie is o.m. te koop bij cc Maasmechelen en dans in Limburg.

Lichamen als filters. Over weerstand en zintuiglijkheid in het werk van Boris Charmatz, Benoît Lachambre en Meg Stuart

LEES HIER DE DIGITALE VERSIE

Auteur(s): Jeroen Peeters
In Lichamen als filters... onderzoekt Jeroen Peeters de verwantschappen tussen het werk van Boris Charmatz, Benoît Lachambre en Meg Stuart.

Lichamen als filters. Over weerstand en zintuiglijkheid in het werk van Boris Charmatz, Benoît Lachambre en Meg Stuart werd uitgegeven naar aanleiding van het project Verwantschappen #2 op 8 en 9 november 2004 in Cultureel Centrum Maasmechelen. Dit project diepte de verwantschappen uit tussen de choreografen Boris Charmatz, Benoît Lachambre en Meg Stuart aan de hand van film, performance, debat, een unieke gezamenlijke improvisatie met medewerking van componist/muzikant Hahn Rowe en de presentatie van FORGERIES,LOVE AND OTHER MATTERS. De tekst van Jeroen Peeters werd gemaakt in opdracht van Cultureel Centrum Maasmechelen in samenwerking met dans in Limburg.

In Lichamen als filters... onderzoekt Jeroen Peeters de verwantschappen tussen het werk van Boris Charmatz, Benoît Lachambre en Meg Stuart. Deze choreografen-kunstenaars werkten reeds in verschillende constellaties samen en hun werk wordt wereldwijd gepresenteerd in toonaangevende kunstencentra. In zijn analyse van de lichaamsconcepten die in het werk van deze choreografen aan de orde zijn, legt Peeters een actueel choreografisch motief bloot dat niet alleen een nieuw perspectief opent op de analyse van hun werk, maar dat verder reikt dan het oeuvre van deze markante vernieuwers van de hedendaagse dansscène.

Pagina's: 72
Formaat: 138 x 175 x 5 mm
Foto's: Louis-Philippe St.-Arnault, Chris Van der Burght, Stephane Corriveau, Hugo Glendinning, Cathy Peylan, Laurent Phillippe, Maria Ziegelböck
Vormgeving: Dion Boodts
D/2004/5857/44

Lichamen als filters. Over Boris Charmatz, Benoît Lachambre en Meg Stuart verscheen in het Nederlands en het Engels in een oplage van 300 exemplaren.

Mediale Bemiddelingen. Over Vincent Dunoyer en anderen (2003)

LEES HIER DE DIGITALE VERSIE

Auteur(s): Rudi Laermans, Hugo Haeghens, Gerald Siegmund, Vincent Dunoyer, Mirjam Devriendt
De actuele kunsten lijken door middel van de steeds toenemende digitalisering een metamorfose te ondergaan. Het inzetten van verschillende media beïnvloedt ons kijken en leidt tot een nieuwe - door media ‘bewerkte’ - interpretatie van de werkelijkheid. Het werk van choreografen in de hedendaagse dans wordt veelal ‘gehermedieerd’ door de toepassing van digitale en andere media waardoor er een nieuwe dimensie in de choreografie ontstaat.

In Mediale bemiddelingen. Over Vincent Dunoyer en anderen gaat Rudi Laermans mediatheoretisch in op het gebruik, het statuut en de werking van media evenals het mediale en buitenmediale in de kunsten. De theoretische inzichten worden in de overige essays door o.m. Gerald Siegmund specifiek toegepast op Vanity en The Princess Project van choreograaf Vincent Dunoyer, die tot de conceptuele vernieuwers in de hedendaagse dans behoort. Dunoyer gaat in zijn choreografieën op een bijzondere manier met media om en herdefinieert hierdoor de dans en de relatie met de toeschouwer indringend.

Mediale bemiddelingen. Over Vincent Dunoyer en anderen laat Vincent Dunoyer tenslotte zelf aan het woord in Solos for Others, een werktekst die hij schreef in voorbereiding van zijn nieuwe choreografie. De tekst geeft een inzicht in de manier waarop de choreograaf omgaat met het mediale in zijn werk.

inhoud

 • Mediale magie. door Rudi Laermans
 • Het ruimtelijke vluchtpunt van het dansende lichaam. door Rudi Laermans
 • Herinneringsarbeid aan een droom. The Princess Project van Vincent Dunoyer. door Hugo Haeghens
 • Het imaginaire van de dans. Vincent Dunoyers dans met de media. door Gerald Siegmund
 • Solos for Others (titre provisoire) door Vincent Dunoyer
 • Foto’s Solos for Others door Mirjam Devriendt

Pagina's: 116
Formaat: 138 x 175 x 11 mm
Foto's: Mirjam Devriendt
Vormgeving: Dion Boodts
D/2003/5857/06

Mediale bemiddelingen. Over Vincent Dunoyer en anderen verscheen in het Nederlands en het Engels in een oplage van 300 exemplaren. De publicatie is o.m. te koop bij cc Maasmechelen en dans in Limburg.

Tussen Beeld en Beweging (2002)

BEKIJK HIER DE DIGITALE VERSIE

Auteur(s): Pieter T’Jonck, Elke Van Campenhout, Luk Lambrecht, Bert Vandenbussche
Tussen beeld en beweging: essays over het spanningsveld tussen hedendaagse dans en actuele kunst.

inhoud

 • De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst na Duchamp, door Pieter T’Jonck
 • Ver-beelding en beweging. Over de imaginaire herinnering en de beweeglijkheid van het beeld, door Elke Van Campenhout
 • Het dansante dat stolt in nabeelden, door Luk Lambrecht
 • Case study: sand table (Magali Desbazeille/ Meg Stuart & Damaged Goods). Kunstenares ontmoet choreografe ( en vice versa). Een ‘voorstelling’ door Bert Vandenbussche.

Pagina's: 112
Formaat: 138 x 175 x 8 mm
Foto's: Tine Van Aerschot, Don Rodenbach, Herman Sorgeloos, Jan Dekeyser, Maarten Vanden Abeele
Vormgeving: Dion Boodts
D/2002/5857/03

Tussen beeld en beweging verscheen in het Nederlands en het Engels in een oplage van 500 exemplaren. De publicatie is o.m. te koop bij cc Maasmechelen en dans in Limburg.

Eerstvolgende events

Link naar de andere disciplines

Nieuwsbrief

Ondersteuning